Taler

Kort & Godt

Som plommen i egget:
Det er fantastiske løfter i Guds ord. Han vil omgi oss og verne oss. Når vi søker Ham; ber til Ham – da trenger vi ikke å frykte noe.
Det er som å være plommen i egget. Omgitt av Guds godhet og nåde!

”Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for?” Sal 27, 1.

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
... MerMindre

Skrevet: 1 uke siden

Vis på Facebook