Bønnemøter

Tirsdag klokken 18.30 er det bønnemøte på Klippen. Samlingene er lagt opp på variert vis. Regelmessig bryter bønnefolket opp fra lokalet, og går en skikkelig bønnetur i bygda. Da blir det bedt for hus etter hus, boligfelt etter boligfelt – og det blir bedt for skoler og barnehager. Det blir også bedt om velsignelse over de andre bedehusene og kirken. Ikke minst; velsignelse over næringslivet i bygda. Belastede områder blir også tatt med i bønn, hvor en ber om beskyttelse over barn og ungdom i bygda. Et fantastisk tiltak som alle som deltar opplever veldig positivt.

Det blir ført dagbok over bønneemnene og takknemlig føres det inn bønnesvar.
Solrunn Eriksen er kontaktperson og primus motor for dette bønne engasjementet.

Onsdag klokken 11.00 samles vi til bønnemøte. Dette er rike samlinger hvor det blir gjort inderlig forbønn for bygda, misjonen, menigheten, Israel og mer personlige bønneemner. Ved spesielle anledninger blir det også gjort forbønn for personer som ønsker å bli salvet og bedt for.

Gunnleiv Dahl er kontaktperson og en trofast leder for dette bønnemøtet.