Møter og samlinger

Hovedmøter

Klippen Vedavågen har sin storsamling søndag klokken 12.00.

Onsdag kl. 19.30 er det et møte med bibelundervisning.

Fredag kl. 20.00 er det ungdomsmøte på Klippen.

Søndag kl. 12.30 er det barnemøter for de minste og største barna i to grupper – kalt Super og Max.

Ellers er det flere forskjellige møter og aktiviteter. Se forøvrig under: «Hva skjer?» for mer info om spesifikke samlinger og aktiviteter.