Synderegningen er betalt

Det tragiske er at mennesker går fortapt selv om synderegningen er betalt. Noen må fortelle dem om frelsens gave! Selv om all synd er sonet, må mennesket nemlig bli født på ny for å komme til Himmelen.

Gaven er gratis, frelsen er ferdig og syndene sonet. Dette er nåde over nåde!

”Alle dem som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Og disse er født – av Gud!” Joh 1, 12 – 13.