Som plommen i egget:
Det er fantastiske løfter i Guds ord. Han vil omgi oss og verne oss. Når vi søker Ham; ber til Ham – da trenger vi ikke å frykte noe.
Det er som å være plommen i egget. Omgitt av Guds godhet og nåde!

”Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for?” Sal 27, 1.