Pris Ham om natten

Din livs Gud vil fylle din tankeverden både dag og natt.

Dersom vi fokuserer på HANS miskunnhet, hans godhet, hans storhet og HANS velvilje mot oss, da blir både dagens og nattens tanker påvirket av det. Husk – Gud er for deg!

”Herren skal utøse sin miskunnhet om dagen, og om natten skal lovsangen til Ham være hos meg, en bønn til mitt livs Gud.” Sal 42, 9.