Baktalelse

Baktalelse er reneste giften. Det er derfor Bibelen advarer oss. Mangt et godt fellesskap er blitt ødelagt på grunn av baktalelse og sladder.

Hver den som sladrer til deg, vil bli en som sladrer om deg.

”Den som farer med sladder, avslører hemmeligheter, men den som har en trofast ånd, skjuler en sak.” Ordsp 11, 13.