En manns rikdom

Hva er egentlig rikdom? Tenk over det. Er det de materielle tingene som gjør oss rike?

Jeg har møtt mennesker i Afrika og andre verdensdeler som menneskelig sett har vært fattige. De eier ikke mye av det som vi forbinder med rikdom. Men de utstråler en glede som er sjeldent å møte i Norge.

En manns rikdom består ikke av det han har, men av det han er.

”Én vil regnes som rik, men har ingenting. En annen regner seg som fattig, men har stor rikdom.” Ordsp 13, 7.