Gud kan lege

Vi har en Gud som har all makt. For Han er ingen ting umulig! Det er godt å vite.

Gud kan lege et knust hjerte, men da må Han få alle bitene.

”Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha sin lyst i mine veier!” Ordsp 23, 26.