Gud gjør oss rene

Når Gud gjør noe – så gjør Han det ordentlig. Vi trenger ikke vurdere om Han gjør ting bra nok.

Noen ganger lurer vi på om alt står bra nok til med oss. Men her kan vi slappe helt av for det er Gud som gjør oss rene. Det er godt nok for Gud.

”Men stemmen svarte meg igjen fra Himmelen: Det Gud har renset, må ikke du kalle vanhellig.” Apg 11, 9