Tankenes herjinger med oss

Vi mennesker er følsomme vesener – og godt er det for det gir oss mye glede i livet. Men av og til kan tankeverdenen få tunge mørke skyer over seg.

Våkner man nattestid kan mørke tanker forstørre livets utfordringer. Da er det viktig å huske at etter en natt kommer det alltid en morgen.

”For et øyeblikk varer Hans vrede, men Hans nåde varer hele livet. Om kvelden kommer gråt som gjest, men om morgenen er det jubelrop.” Sal 30, 6.