Lifegrupper

Ønsker du å bli med i en av gruppene som samles i hjemmene, ta kontakt med Henriette Eriksen.
Her deler vi liv og fellesskap, Guds Ord, Bønn og Forbønn, over en kopp kaffe.

 Bli med i en lifegruppe?