Søndagsskulen

Velkommen til Søndagsskulen!

Vi har samlingene våre ca annenhver søndag (partallsuker) ca. kl. 12.30 i de «grønne rommene» nede, unntatt skoleferier . På samlingene har vi det kjekt med lek, konkurranser, aktiviteter og masse sang og dans, og selvfølgelig å få bli bedre kjent med Jesus!

Følg med på facebooksiden vår for oppdatert informasjon.

 

Vi registrerer oss i registrerings-huset i foajeen når vi kommer og blir med på første del av Storsamling (søndagssmøte kl. 12.00 for alle generasjoner), før vi går til søndagskulerommene.

Vi deler oss inn i to grupper hvorav barn i alderen 0-5 år er på det grønne rommet til venstre og skolebarn i alderen 1.-7. trinn er i rommet til høyre. 

Et par ganger per semester har vi familiemøte i storsalen. Her er hele menigheten sammen, med innslag for både store og små.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med barne- og familiepastor: karoline@klippenvea.no.

Medlemskontingent

Medlemskontingent er helt frivillig. Dere er hjertelig velkommen uansett. Grunnen til at vi har medlemskontingent er at Søndagsskulen fåt støtte av PinseUng per medlem som har betalt medlemskontingent hvert år. Pengene som vi får inn brukes på forskjellige goder til Søndagsskulen som f.eks. aktiviteter, arrangementer, bøker, snacks, undervisningsmateriell m.m. Du finner påmeldingsskjema under. Det blir sent ut faktura på kontingenten via vårt medlemsregister i etterkant. Kontingenten er kr 50,- per skoleår.

Søndagsskulen

Meld meg inn i søndagsskulen

Her kan du melde dine barn inn i Klippen Veavågens søndagsskole. Faktura på 50,- vil sendes ut årlig på mail frem til barnet er for gammelt, eller utmelding registreres. 


Powered by Cornerstone