Lifegrupper

Sammen med søndagens storsamling er lifegruppen den andre hovedarenaen vi møtes i på Klippen.

 

Hva er en lifegruppe?

I lifegruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent med hverandre og ber sammen. Vi samtaler ut ifra søndagens tale, bøker fra bibelen eller andre aktuelle lifegruppeopplegg. Gruppene samles i hjemmene og har vanligvis en størrelse på 5-8 personer. Vi ønsker at lifegruppene skal være en trygg arena der vi kan samtale om tro og tvil, utfordre hverandre i troslivet og få oppleve at Gud er en tilstedeværende og nær Gud.

 

Bli med

Ønsker du å begynne i en lifegruppe eller se hvordan vi har det, er du varmt velkommen! Vi har grupper både for ungdommer og voksne. De fleste gruppene møtes annenhver uke. Ta kontakt med Benedikte Klinkenberg tlf. 977 99 297 (ungdom) eller Henriette Eriksen tlf. 994 21 127 (voksne)

Powered by Cornerstone