Om oss

Klippen Veavågen er en pinsemenighet som tilhører nettverket De Frie Evangeliske Forsamlinger.

Vi ønsker å være en menighet for hele familien og har tilbud til både barn, ungdom, voksne og eldre. Se under "Bli med" i menyen for mer informasjon om de enkelte tilbudene.

 

Menighetens visjon

"Vi ser en menighet av helhjertede Jesu etterfølgere, som leder andre til et rikere liv med Jesus."

 

Menighetes fokus

Jesusfokusert

Vi er en menighet som har Jesus Kristus som livets midtpunkt. Vi samles for å lovsynge og tilbe Han. Som en del av vår tilbedelse invisterer vi av det vi har fått i at andre skal få møte Jesus. Vi gir tid, gaver, talenter og økonomi til Gud.

 

Misjonerende

Vi vil være en menighet som lever ut sin hensikt om å lede mennesker til Jesus lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

 

Oppbyggende

Vi ønsker feirende og attraktive gudstjenester med en varm atmosfære der vi, i en ramme av kvalitet, opplever Guds nærvær. Mennesker i alle aldre er med i tilbedelse og lovsang til Gud. Guds ord forkynnes slik at det bli tilgjengelig for alle.

 

Familie

Klippen er en menighet med mennesker i alle aldre, som ønsker å hedre hverandre. Vi tror at hele menigheten er Guds kropp på jorden og at hver del har sin unike verdi og funksjon.

 

Lederskap

Vi vil være en menighet som bevisstgjør, trener og utruster ledere til å lede mennesker til et rikere liv med Jesus.

 

Relasjonell

Vi inviterer mennesker til et engasjert fellesskap preget av sjenerøsitet, hvor alle kan kjenne at en hører til og blir respektert for den en er.

Vi inkluderer i smågrupper hvor vi bygger relasjoner, deler liv og samtidig har fokus på å vokse i tro og tjeneste ved at en opplever Guds ord og kraft.

Vi involverer mennesker, for vi tror at enhver har gaver og talenter som skal brukes til tjene Gud og hverandre.

 

Lærende

Vi vil være en menighet som stadig søker å lære mer. Vi ønsker å lære mer fra Guds ord og bli trygge i frelsen i Jesus og kjenne Guds nåde.

Vi verdsetter viktigheten av bønn, Guds ord og Den Hellige Ånds ledelse i hverdagen.

Vi er sensitive for kulturen rundt oss, men lar den ikke definere oss.

 

Powered by Cornerstone